Kyu en Dangradenvoorbereiding Sept tot Dec 2017

De voorlopige datums voor de Kyu graden voorbereiding (3e  2e en 1e Kyu ) en de Dangraden  voor Shodan , Nidan ,   vinden plaats op  19 November en 10 December  2017 0p deze dag zullen de examens worden gehouden voor Kyu en Dangraden en de jeugd . Gelieve bij al deze trainingen graag je Bokken en Jo mee te nemen .Tevens je DAF paspoort . Jeugdexamens gaan ook op 10 dec plaatsvinden , na een gezamellijke traning vooraf deze begint om 09.00 uur .